Workout of the Day.

WOD staat voor ‘Workout of the Day’ en is een onderdeel van de reguliere les. Elke dag staat er een andere workout op het programma. Zo train je gevarieerd en word je keer op keer uitgedaagd.

Een WOD is een korte, intensieve workout en bevat een combinatie van verschillende oefeningen met een bepaald aantal herhalingen. Het gaat erom de oefeningen zo vaak mogelijk uit te voeren binnen een bepaalde tijd, of om het verbeteren van je eigen tijd.

Lees hoe een les eruit ziet
CrossFit
VERSCHILLENDE SOORTEN WODS
Onder de WOD’s heb je verschillende varianten. De drie meest voorkomende soorten workouts zijn:

  • RFT – Rounds For Time – bij deze variant voer je de workout zo snel mogelijk uit.
  • AMRAP – As Many Rounds As Possible – in deze workout voltooi je zoveel mogelijk rondes van een workout in een bepaalde tijd, bijv. in 20 minuten.
  • EMOM – Every Minute On The Minute – in deze workout voltooi je een beweging of een combinatie van bewegingen elke minuut, op de minuut.

Een voorbeeld van een WOD is bijvoorbeeld: 3 RFT of 400m run, 21 kettlebell swings en 12 pull ups.

BEKENDE WOD’S
Binnen CrossFit zijn er een aantal bekende WOD’s, de The Girls en Hero WOD’s.

  • The Girls – Ook wel benchmark WOD’s genoemd. Deze WOD’s komen eens in de zoveel tijd terug, zodat je je progressie kunt meten. De namen zijn afgeleid van orkanen, zoals ‘Fran’ en ‘Helen’.
  • Hero WOD’s – Dit zijn zware, lange workouts ter ere van helden die gesneuveld zijn tijdens het uitoefenen van hun beroep, zoals militairen. Deze WOD’s hebben de naam van de held, zoals Murph of DT.
Terug naar alle lessen
× Contact via Whatsapp